ivaila georgieva ivaila georgieva Потребител

Задължения на ЕТЗдравейте,
Съпругът ми има фирма ЕТ със задължения, която казва че е прекратил, но не плаща задълженията. Какви са последиците за мен и детето?Отговори

  • Здравейте,
    Според Търговския закон чл. 56 Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната.
    Т.е. от правна гледна точка едноличния търговец и физическото лице се утъждествяват. Търговеца-физическо лице носи неограничена, ограничена и/или солидарна отговорност за формиран дълг. При неограничена отговорност лицето отговаря с цялото си лично имущество за формирания дълг до размера на несеквестируемата част която е част от личното имущество определена от закона с цел да се осигури минимален праг на живот за лицето.
    В същото време тези задължения имат давностен срок , който е конкретизиран от чл 171 до чл 179 в ДОПК и ако НАП не е предприела действие по събиране на задълженията то с изтичане на давностните срокове няма да може да упражни правото си за принудително събиране.
    Поздрави В. Дадова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->