Михаела Шишкова Михаела Шишкова продавч консултант

чл.110 от КТЗдравейте,
питането ми е след промените в КСО от 2015 г., какви осигуровки се внасят по чл.110 от КТ? Работата по този член зачита ли се за осигурителен стаж при пенсиониране?Отговори

 • Здравейте,

  Редът за осигуряване на лицата, работещи по втори или допълнителен трудов договор е определен в чл.4, ал.1, т. 6 от Кодекса за социално осигуряване. Тези работници или служители подлежат на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове. Осигурителните вноски са за четирите фонда на държавното обществено осигуряване.

  Осигурителните вноски по втория или допълнителен трудов договор се изчисляват върху полученото възнаграждение, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основната икономическа дейност на осигурителя за съответна професия, която заема лицето по трудовия договор, изчислен пропорционално на отработените от лицето часове.Месечния осигурителен доход по двете правоотношения не трябва да надхвърля максималния месечен размер на осигурителния доход

  Когато лицето полага труд по основното трудово правоотношение при пълен работен ден (отработило е пълното законоустановено работно време) и работи по допълнителен трудов договор (външно съвместителство) или втори трудов договор (вътрешно съвместителство) с дневно работно време, не по-малко от 3 часа, това време се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране, ако е по-благоприятно, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория. Осигурителният стаж по този ред се зачита само за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО.

  Поздрави,
  Д.Стойкова
 • Благодаря Ви много. Успешен ден.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->