М Бъчварова М Бъчварова експерт

Начисляване на ДДСПрез 2000 г. общината е продала УПИ на граждани. По това време тази продажба е била освободена доставка по отношение на ДДС и съответно им е издадена фактура без ДДС. Сега през 2015 г. се налага тази сделка да се промени, като цената на имота е завишена от 5000 лв. на 9000 лв. Също така по сегашния ЗДДС тази сделка вече е облагаема. Как да постъпя по отношение на ДДС? Върху коя стойност е правилно да се изчисли то - върху цялата нова стойност от 9000 лв. или върху увеличението от 4000 лв. и какво да се издаде- нова фактура за 4000 лв. или дебитно известие?Отговори

 • Във връзка с поставения въпрос изразявам следното мнение:

  На основание чл. 25 ал. от ЗДДС данъчното събитие по една доставка възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена.

  От горната хипотеза следва, че ако общината е прехвърлила собствеността върху притежаваното от нея УПИ през 2000 г., то данъчното събитие е настъпило през 2000 г.

  От описаното нестава ясно какви са причините, които водят до промяната на данъчната основа, а и времевия обхват е над 10 години, затова следва да имате в предвид, разпоредбата на чл. 115, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС, която гласи:
  При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата. Известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство по ал. 1.

  Видно от горното имате срок, в който трябва да издадете дебитно известие.

  Ако не може да прилоижите чл. 115 от ЗДДС, тогава остава варианта да издадете нова фактура, но това означава, че извършвате нова доставка, при това положение ще има ново данъчно събитие и съответно ще начислите ДДС върху данъчната основа, която сте формирали при новата доставка и ще прилагате разпоредбите на действащия ЗДДС.

  До колко може да извършите доставка на нещо, което вече не е Ваше и дали е правомерно издаването на втората фактура Ви съветвам да се консултирате с юрист.

  Мнението е лично поради което може да потърсите и допълнителна консултация. • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->