Reni Todorova Reni Todorova Потребител

Изчисляване на празничен трудЗдравейте,
Служители сме към общината на нашия град. Работим на график, тъй като обектът се обслужва непрекъснато. До миналия месец празничният труд ни се заплащаше - като се изчисли средномесечно възнаграждение за един ден и празничният труд се отбелязва във фиша - напр празн.труд - 1 - и напр. 48 лв, което прави двойно заплащане, ако приемем, че за един ден заплащането е 24 лв.

За април получихме начисления по следния начин - отработени дни 20, колкото са по календар работните, за празничния труд получихме почивка един ден делничен, а в графата за празничен труд - 24 лв. Обясниха ни, че това е двойно заплащане, като половината е влкючено в работната заплата за 20-те отработени дни, а допълнителното възнаграждение е само 24 лв. От една страна празничният ден е заменен като делничен, обещетен е с почивка, а после се заплаща като половин празничен.

Много ще се радвам, ако получа професионален отговор, защото срещаме трудности при специалисти, към които се обърнахме. Въпросът е как се изчислява празничния труд, ако е включен в графика на работа.Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 269 от КТ Трудовото възнаграждение се изплаща в пари. Допълнителни трудови възнаграждения или част от тях могат да се изплащат в натура, ако това е предвидено в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор. Не може извънредния труд през празнични дни да бъде компенсиран с отпуска. Заплащането за положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от 100 на сто - за работа през дните на официалните празници.
  В подкрепа на горното прилагам членовете от Кодекса на труда които касаят заплащането на положения извънред труд
  Заплащане на извънреден труд
  Чл. 150. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) За положен извънреден труд се заплаща трудово възнаграждение в увеличен размер съгласно чл. 262.
  Заплащане на извънредния труд
  Чл. 262. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от:
  1. 50 на сто - за работа през работните дни;
  2. 75 на сто - за работа през почивните дни;
  3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници;
  4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време.
  (2) Когато не е уговорено друго, увеличението по предходната алинея се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.

  Поздрави В.Дадова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->