Потребител

ДДС при доставка към друга българска фирма на територията на РумънияЗдравейте,
Ние сме българска фирма с българска ДДС регистрация и извършваме доставка на стока към друга българска фирма, също регистрирана по ЗДДС в България. Стоките са закупени от германски доставчик и движението им е от Германия до Румъния, където се предават на българската фирма - нашия клиент.

Трябва ли да начислим ДДС за продажбата и какво е декларирането в дневник Продажби?Отговори

 • Здравейте,

  Във връзка с поставения въпрос мога да изкажа следното мнение:

  Според чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
  Съгласно чл.17, ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
  В случай, че стоките, които дружеството продава не се намират на територията на страната към момента, в който започва превозът им към получателя, тогава дружеството извършва доставки с място на изпълнение извън територията на страната.
  От горното следва, че щом стоките се изпращат от Германия, то мястото на изпълнение съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗДДС е Герамания.
  Съгласно чл. 79, ал. 3 от ППЗДДС доставката на стоки, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, извършена от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, се документира по правилата на законодателството на тази друга държава членка.

  Поздрави!
 • По отношение на декларирането в дневник продажби моето мнение е следното:
  На основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС няма да начислите данък, но следва да издадете фактура на български, в която да отразите като основание за неначисляване на ДДС чл. 17, ал. 2 от ЗДДС. Тази фактура би следвало да намери отражение в клетка 18 -Данъчна основа на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС, вкл. данъчна основа на доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

  Мнението е лично, поради което, за по - голяма сигурност, може да потърсите и друга консултация. • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->