Елена Димитрова Елена Димитрова Потребител

документи при ВОП и ВОДЗдравейте,
При ВОП начисляваме ДДС със Протокола по чл. 117, а при ВОД за ДДС-то подаваме VIES Декларация с която си начислямаве ДДС-то за внасяне нали? Отговори

 • Здравейте,

  При извършване на Вътреобщностни придобивания (ВОП) на стоки ще си самоначислите ДДС с протокол по чл.117 от ЗДДС, както сте написали. А чуждия контрагент, за който тази сделка ще се счита за ВОД, ще я отрази в своята VIES декларация.

  При извършване на Вътреобщностни доставки (ВОД) на стоки във фактурата си към чуждия контрагент ще добавите ДДС с 0% ставка и по този начин ще влезе в дневника за продажби. VIES декларацията служи просто за справка на компетентните органи. В общия случай би трябвало каквато стойност сте посочили Вие във VIES декларацията, на същата стойност чуждите контрагенти да са си самоначислили ДДС.

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • А моето ДДС на продажбите? Аз какво ще начисля за ДДС?
 • Здравейте,
  вътреобщностите доставки се облагат с 0% данък върху добавената стойност, данъкът е изискуем от получателя. Вие ще начислите като ДДС 0 (данъчна основа х данъчна ставка 0%), като основанието ще бъде това, че сделката е вътреобщностна доставка, следователно няма да имате реално ДДС за внасяне.
  Поздрави,
  Венцислав Колев
 • Здравейте, и аз да използвам темата. За внос на стоки от ЕС задължително ли е фирмата да е регистрирана по ЗДДС?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->