Milka Lozanova Milka Lozanova организатор

Отчитане на продажби с касов апаратЗдравейте,
Как е правилно месечно да се отчетат продажби с касов апарат на магазин към производствена фирма?

Примерно продажбите по касов апарат са 1860.00 лв. с ДДС на стоки - всички собствено производство. Стоките са около 50 бр. Каква е разликата ако има продажби на стоки собствено производство и закупени от друго място и продадени с касов апарат? Какви са контировките?Отговори

 • Здравейте,

  Стоките собствено производство се отчитат в сметка 303 - Готова продукция, със себестойността сформирана от общия размер на преките и непреките разходи за съответния продукт, а стоките закупени от друго място се отчитат в сметка 304 - Стоки, със себестойност - покупната цена на стоката.
  При осчетоводяване на месечния отчет от касовия апарат операциите са следните:
  1. Дт 411 ан. Население - Кт 701 (продукция) или 702 (Стоки) - за осчетоводяване на прихода от продажби с продажните цени
  2. Дт 501-Кт 411 ан. Население - за осчетоводяване на получените пари
  3. Дт 701 (продукция) или 702 (Стоки) - Кт 303 (продукция) или 304 (стоки) - за отписване на продукцията или стоките от склада или магазина. Стойността, с която трябва да се вземе тази операция е със размера на себестйоността на продукцията или стоката умножена по броя продадени продукти или стоки.
  Разликата между кредитния оборот натрупан от тази операция на 701 съотв. 702 и дебитния оборот на същите сметки е печалбата реализирана от съответната продажба.
  Различието е в използването на различните сметки и в начина на сформиране на себестойността при продукцията и стоките.

  Поздрави,
  Наталия Божанова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->