Димитър Александров Димитър Александров фирма охрана

Попълване на трудова книжкаЗдравейте.
След приключване на моята първа работа, работодателят ми поиска трудовата книжка. Аз нямах и си купих. Попълних само имената и му я дадох. След няколко дена той ми я върна с попълнената информация за работения от мен период.

Аз ли трябва да си попълня информацията относно адрес, ЕГН и т.н.? Четох в интернет, че трудовата книжка се издава от бирото по труда (така мисля че беше), а аз моята не съм я взимал от там.Отговори

  • Здравейте,

    При постъпване на работа работникът трябва да предостави трудовата си книжка на работодателя. Ако той постъпва за първи път на работа, работодателят за своя сметка в 5-дневен срок от постъпването му трябва да издаде нова трудова книжка, като събира нужните за издаването на трудовата книжка документи - лична карта, документи за правоспособност, документи за завършено образование и други документи, необходими във връзка със сключването на трудовия договор. Работодателят попълва трудовата книжка по утвърдения образец, като вписва изискващите се данни, и я заверява с подпис и печат. Издадената трудова книжка се вписва в дневника на работодателя за издадените трудови книжки. Попълнената и заверена трудова книжка се предава срещу подпис на работника или служителя. Трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който при поискване от работодателя или по своя инициатива е длъжен да му я предаде, за да бъдат направени съответните вписвания в нея, когато се променят някои от първоначално вписаните обстоятелства.

    Поздрави,
    Наталия Божанова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->