Georgi Peudov Georgi Peudov gotva4

Запор на инвалидна пенсияOсъден съм 2 пъти от топлофикация Перник от 2010г. до днес без да ме търсят. Aдвокат от Перник ми каза да не правя нищо, защото не живея в жилището, което дарих срещу гледане и помощ. Получавам 270 лв инвалидна пенсия, имам три деца - 5, 13 и 16 години, като за две плащам 100лв месечна издръжка (развод). Инвалидноста ми е 92%. През 2014 г се наложи да започна временна работа като охрана-съответно ми отдържаха 1/5 от заплатата която беше 340лв. На25.04,2015 напуснах работа и на 08.05.2015г. получих писмо от НОИ, че съдия изпълнител ще ми взема по 172.60лв от 06.2015 г.

Моля. кажете ми какъв е редът и правата ми!Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно ГПК
  Несеквестируем доход
  Чл. 446. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:

  1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
  ****
  (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.

  (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

  На основание чл. 446, ал. 1, т. 2 от ГПК удръжката от пенсията Ви следва да бъде 1/5,след приспадане на издръжката т.е. 34 лв.
  Останалата част (136 лв.) е несеквестируема и не може да бъде запорирана.

  За сега споровете по ГПК не са обвързани с МРЗ като императивна граница по чл.446 и въпреки, че пенсията Ви е под минимаалния праг на жизнен стандарт такава удръжка ще бъде направена.
  В случая обаче не разбирам защо е удържана е в такъв размер. Съветвам Ви да отидете до НОИ и да изясните случая и най - добре да се обърнете за съвет към юрист.
  Поздрави Валя Дадова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->