Мариана Стоянова Мариана Стоянова Потребител

Постъпление по изпълнително делоЗдравейте,
получено е плащане по изпълнително дело от контрагент по банкова сметка. Сумата мога ли да я осчетоводя за задължения възникнали след образуваното дело /за лихви/?Отговори

 • Здравейте,
  Във Вашия въпрос не са уточнени някои детайли, които са от съществено значение, за да бъде отговорено коректно.
  На първо място следва да уточните какви точно лихви са посочени в изпълнителния лист, въз основа на който е образувано изпълнителното дело. Следва да уточните и колко са главницата и от кога текат лихвите.
  Лихвите могат да бъдат възнаградителни или мораторни (за забава). Възнаградителните лихви може да са назовани в изпълнителния лист и като "договорни", а мораторните - и като "законни".
  Договорни лихви се дължат обикновено за отпуснат заем, но тъй като във въпроса Ви е посочено, че се касае за "контрагент", вероятно не става дума за за заем, а за задължения от друго основание. В този случай се дължи мораторна лихва за забава, на основание чл. 86 от ЗЗД, която има обезщетителен, а не възнаградителен характер.
  Тази лихва се начислява от възникване на задължението до окончателното му плащане.
  В своята задължителна практика ВКС е приел, че поредността при погасяване на главница и на начислена върху нея законна лихва по чл.86, ал.1 ЗЗД, когато длъжникът не е заявил кое задължение погасява с извършеното частично плащане, приложение намира нормата на чл.76, ал.1 ЗЗД, т.е. първо се погасява най-благоприятното задължение, което е главницата, а след това - лихвата за забава /Решение № 111 от 27.10.2009 г. по т.д. № 296/2009 г. на ВКС/.
  С оглед на това от полученото плащане е погасена част от главницата, а не законната лихва за забава. Главницата е възникнала преди образуване на изпълнителното дело и не можете да я осчетоводите за задължения, възникнали след образуването на изп. дело.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->