Мирянка Пашова Мирянка Пашова Потребител

Авансови вноски по ЗКПОПри подаване на данъчна декларация по чл.92 не е попълнена част IX Деклариране на авансови вноски. Пропускът е открит след изтичане на срока за корекция, 13.05.2015. Как да процедираме в такъв случай?Отговори

  • Здравейте,

    Според мен трябва да уведомите НАП за пропуска, но имайте предвид, че съгласно чл. 262 ал 1 от ЗКПО Данъчно задължено лице, което не подаде приложение към годишната данъчна декларация или посочи неверни данни или обстоятелства в него, се наказва с имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв.

    Поздрави,
    Наталия Божанова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->