Димитър Александров Димитър Александров фирма охрана

Налагане на глобаЗдравейте,
Карах извънредно смени, като на една от нощните смени са ме видели да лежа на един диван (работя като охрана).

Шефът ми може ли да ми наложи глоба (каза ми, че може да оста без заплата заради това), без някакъв документ? Да не ми плати дължимата заплата в цял размер? При него се процедира така: Подписваш се, че си взел заплатата и след това ти я дава (ако си реши ти прави глоба).

Какво следва ако откажа да подпиша, преди да съм си взел цялата заплата и той откаже да ми даде пари? Мога ли да напусна в такъв случай?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 272, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за:
  1. получени аванси;
  2. надвзети суми вследствие на технически грешки;
  3. данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение;
  4. осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи;
  5. запори, наложени по съответния ред;
  6. при осъществяване на ограничена имуществена отговорност без оспорване от работника или служителя.

  В конкретния случай вас Ви касае единствено последната хипотеза - при ограничена имуществена отговорност. За да е налице такава обаче, работодателят Ви трябва да е понесъл вреди, а в случая аз не виждам какви точно вреди би могъл да претендира той от Вас. Касае се за неизпълнение на трудовите Ви задължения, което обаче може да доведе единствено до дисциплинарно наказание (забележка, предупреждение за уволнение, уволнение), но не и до удръжки от трудовото Ви възнаграждение.
  Съгласно чл. 270, ал. 3 от КТ трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка. С други думи, първо трябва да получите възнаграждението си и след това да се подпишете във ведомостта или разписката.
  Ако работодателят Ви не Ви изплати цялото трудово възнаграждение, Вие можете веднага да прекратите трудовия си договор без предизвестие, на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря за бързия отговор :)
  Ако съм разбрал правилно,за да прекратя трудовия си договор (поради неизплащане на дължими заплати ),не е нужно да го съобщавам писмено/устно ?
 • Не, трябва да уведомите писмено работодателя си, но не е нужно да изтича някакъв период от време, за да напуснете, можете и веднага.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • На какъв лист трябва да бъде написано уведомлението ? Чисто бял ? Преди 2 седмици му бях дал на чисто бял лист молбата за напускане на работа,и той го я смачка и каза че този лист не му върши никаква работа ... (След това ни даде един формуляр да попълниме ... )
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->