Анета Попова Анета Попова Потребител

Платен годишен отпуск при майчинствоЗдравейте,
Юни месец 2015 г, детето ми навършва 2 години. Знам че имам право на платен годишен отпуск за 2014 г. от 20 работни дни, но за 2015 г. също ли ще са 20 работни дни? Може ли работодателят да ми даде за 2015 г по-малко платен отпуск, при положенеие, че няма да се върна на работа, а ще си пусна неплатен отпуск за гледане на дете до навършване на 3 год? Има ли право работодателят да ми откаже 6-те месеца неплатен отпуск?Отговори

 • Здравейте,

  Относно първия Ви въпрос за броя на дните за 2015 година - отговорът е, че са 20 работни дни, няма как работодателят да Ви даде по-малко.
  Относно другия Ви върпрос, след използването на платен отпуск по майчинство за отглеждане на дете, имате право на неплатен отпуск в размер на 6 месеца за отглеждане на дете до 8 годишна възраст за всеки един от родителите. Всеки един от родителите може да ползва до 5 месеца от отпуската на другия родител.
  Отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се ползва въз основа на писмено заявление за всеки отделен случай, подадено от майката или бащата (осиновителката или осиновителя) най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска, в което се декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Работодателят е длъжен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това.Когато този отпуск се ползва за първи път в заявлението се декларира, че този отпуск се ползва за първи път.Когато един от родителите желае да ползва част от отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст в размер до 5 месеца на другия родител, към заявлението се прилага писменото съгласие на другия родител.

  Поздрави,
  Наталия Божанова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->