Камелия Ангелова Камелия Ангелова счетоводител

Задължения на ЕТ, обявен в несъстоятелностЗдравейте!
Едноличен търговец обявен в несъстоятелност с Решение от съда и съответно заличен като търговец, след справка по ЕГН чрез ПИК код се установяват задължения, които подлежат на разпределение от публичен изпълнител (с издаден изпълнителен лист) свързани и за период от търговската дейност на лицето преди обявяването й в неплатежоспособност.

Не трябва ли тези задължения, а по точно Данък общ доход на работници + всички начислени лихви по тях да бъдат заличени след обявяване на решението на съда и заличаване на търговеца и ако да, какво би следвало да предприема като действия?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 739, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) непредявените в производството по несъстоятелност вземания и неупражнените в това производство права се погасяват.
  Поради това задълженията на ЕТ, които е натрупал именно в качеството си на ЕТ, са се погасили в решението за прекратяване на производството по несъстоятелност.
  От друга страна синдикът е бил длъжен на основание чл. 687, ал. 2 от ТЗ да впише служебно в списъка на предявените вземания установените с влязъл в сила акт публично вземане.
  От въпроса Ви обаче не става ясно дали задълженията са по влязъл в сила акт за установяване на публично вземания (ревизионен акт, данъчна декларация) или обжалван ревизионен акт. Не става ясно и на какво точно основание производството по несъстоятелност е прекратено - най-вероятно е поради неплащане на разноските по несъстоятелността от кредиторите в период от 1 година, на основание чл. 632 от ТЗ.
  Това, което можете да направите е, че да искате прекратяване на изпълнителното производство, ако има образувано такова при публичен изпълнител, на основание чл. 225, ал. 1, т. 1 от ДОПК.
  Ако няма образувано изпълнително дело, следва да искате заличаване на задължениията от съответния орган по приходите.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->