Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.18.3. Начисляване на Патентен Данък

Публикувано на: 20.01.2011

организация:

АЛФА ООД(ние)

ЕИК

123456789

МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР / СЧЕТОВОДНА СПРАВКА

основание за счетоводната операция

(в т.ч. обяснение, посочване на документ и/или друго приложимо)

Д-т сметка

К-т сметка

сума

1.

Начисляване на патентен данък

123

459

1 500

         
         
         
         
         

да се осчетоводи с дата:

съставил:

Георги Георгиев

подпис

31.12.2010

длъжност:

Главен Счетоводител


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Начислен е патентният данък за 2010 год. в размер на 1 500 лв.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:


• Необходими документи:

За начисляване на патентен данък се съставя мемориален ордер/счетоводна справка.


• Начин на осчетоводяване:

Патентният данък се начислява, като с него се намалява текущата печалба срещу формиране на данъчно задължение по сметка Данъчни разчети с бюджета с аналитичност Патентен данък за 2010 год.


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

455

Начислен патентен данък

вид документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

Наименование

сума

с-ка

наименование

сума

123

Печалби и загуби от текущата година

1 500

459

Данъчни разчети с бюджета

1 500

     

аналит.

Патентен данък за 2010 год.

1 500

           

ОБЩО

1 500

ОБЩО

1 500


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

           

Данъчни задължения

1 500

           

Текуща печалба

-1 500

               

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

 

Финансов резултат за текущия период

- 1500

от инвестиционна дейност

     

от финансова дейност

     

В допълнение: Когато задължението за патентния данък бъде изплатено, тогава ще се осчетоводи закриване на данъчното задължение срещу сума от банковата сметка на задълженото лице (ако бъде платено по банка, както е предвидено).


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

453

Платен данък

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

Наименование

сума

с-ка

наименование

сума

459

Данъчни разчети с бюджета

1 500

503

Разплащателна сметка в левове

1 500

аналит.

Патентен данък за 2010 год.

1 500

     
           

ОБЩО

1 500

ОБЩО

1 500


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

       

Парични средства

-1 500

Данъчни задължения

-1 500

               
               

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-1 500

   

от инвестиционна дейност

     

от финансова дейност

     


Коментари

-->