Pavlina Mincheva Pavlina Mincheva Потребител

Регистрация по ИНТРАСТАТ на ЕТЕТ регистриран по ДДС, внася през м.Април 2015г. комбайн от Румъния на стойност 328 200 лв. Трябва ли да се регистрира по системата ИНТРАСТАТ? До края на годината няма да извършва ВОП.Отговори

 • Здравейте,

  Задължени лица за подаване на декларации по система „Интрастат“ – Интрастат оператори, са лицата, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват вътрешнообщностна търговия със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране.

  Праговете за деклариране за 2015 г. съгласно Заповед РД 07-324/21.10.2014г. на Председателя на НСИ са:

  • За поток пристигания -370 хил. лв.
  • За поток изпращания - 220 хил. лв.
  Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2015 г. съгласно горната заповед са:
  • за поток изпращания - 10 млн. 600 хил. лв.
  • за поток пристигания – 5 млн. 300 хил. лв.

  Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност е 390 лв.

  Поздрави,

  Камелия Стойнева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->