Красимир Арсов Красимир Арсов Потребител

Напускане с наличие на неизползван платен отпускЗдравейте,

След едно-годишно прекъсване започнах работа в частна фирма на 01,05,2014. За миналата година не ми разрешиха да ползвам отпуска по производствени причини. За тази година също не съм ползвал.

След като си пуснах предизвестие за напускане започващо от 08,05,2015 на колко дни общо имам право на платен отпуск за цялото време в което съм работил в тази фирма? Какво ще стане с неизползвания от мен отпуск, полага ли ми се обезщетение?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл. 173. от КТ
  (1) До 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.
  (8) Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя, когато той е поискан за периода, посочен в графика по ал. 1, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176.
  (9) Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска за периода, посочен в графика по ал. 1, работникът или служителят има право сам да определи времето за ползването му, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително.
  Съгласно чл. 176. от КТ Поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни.

  Изчисляването на дните, които Ви се полагат е лесно, умножава се с коефициент 1,67 броят на месеците в година, през които сте работили.

  Относно 2014 година Ви се полагат 13 дни, но тъй като не сте ги ползвали в рамките на годината, се прехвърлят в другата година само 10 от тези 13 (на останалите 3 вече нямате право). Друг е въпросът, че фирмата трябва да има график за отпуските и работодателя няма право да Ви откаже в рамките на графика, а ако Ви откаже то можете сами да определите времето, в което ще ги ползвате след двуседмично уведомление.

  Относно 2015 - ако работите до 08.06.2015 имате право на 8 дни платен отпуск.

  Съгласно чл. 224 от КТ При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност.

  Вариантът за Вас е или да използвате тези 18 дни, разбира се ако Ви бъде удобрено, или ще получите обещетение за тях.

  Поздрави,
  Наталия Божанова
 • Здравейте. Благодаря за отговора. Ако правилно съм Ви разбрал имам право на общо 18 дни платен отпуск за целият период. Ако работодателят ми не ми разреши да ги използвам задължен ли е да ми ги изплати при прекратяването на трудовия ми договор?
 • Здравейте,

  Да, правилно сте ме разбрали.
  Да, задължен е.

  Поздрави,
  Наталия Божанова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->