katq pavlova katq pavlova Потребител

Осигуряване на земеделски производител с ТЕЛК решениеРегистрирах се като земеделски производител, но имам ТЕЛК решение с 85% инвалидност. На 48 години съм.

Какви осигуровки трябва да заплащам? Има ли намаления за инвалидите?Отговори

  • Здравейте,

    За лицата с намалена работоспособност има предвидени данъчни облекчения по реда на ЗДДФЛ. Съгласно КСО за тези лица няма предвидени облекчения при изчисляването на осигурителните вноски.
    Единствено пенсионерите, които се осигуряват за своя сметка, могат да избират дали да внасят осигурителни вноски за ДОО или да се осигуряват само здравно.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->