Nnikita Ivanova Nnikita Ivanova Потребител

Обединение от физически лица - възнаграждениеЗдравейте,
при обединение от физически лица ДЗЗД може ли съдружниците да си изплащат възнаграждения за извършени услуги? Ако може под какво форма следва да бъдат оформени, като хонорари ли? Изобщо допустимо ли е изплащането на възнаграждения или имат право само на разпределяне на печалбата?

Печалбата кога се разпределя, след приключване на финансовата година или след приключване на услугата за която е създадено обединението?Отговори

 • Здравейте,
  Няма пречка да се изплащат възнаграждения на съдружниците за извършени услуги, но за целта е нужно съгласие на всички съдружници.
  Съгласно чл. 361 от ЗЗД ако не е уговорено друго, печалбите и загубите се разпределят между съдружниците съразмерно с техния дял. От друга страна обаче на основание чл. 359 от ЗЗД съдружникът може да иска своя дял от общата собственост само при излизане от дружеството или при прекратяването му, на някое от посочените в чл. 363 от ЗЗД основания, вкл. и при постигане на целта на дружеството, за която е създадено. Тъй като печалбата става собственост на Дружеството, то не може да я разпределя преди прекратяване на Дружеството.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Т.е. изплащането на възнаграждения под формата на хонорар не се третира като разпределение на печалбата и може да се изплащат текущо всеки месец така ли?
 • Здравейте,
  Ако услугите, извършвани от съдружниците, са с различен предмет от предмета на договора за учредяване на Дружеството, не би следвало да се третират като разпределение на печалбата.
  В противен случай тези услуги могат да се третират като скрито разпределение на печалбата, което би било в нарушение на чл. 359 от ЗЗД.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->