Krasimira Petrova Krasimira Petrova Потребител

ВОД на ново превозно средствоЗдравейте,
Предстои ни ВОД на ново превозно средство. Клиентът е физическо лице. Според ППЗДДС - Регистрираните лица, които са извършили през календарното тримесечие вътреобщностни доставки на нови превозни средства, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица в други държави членки, отразяват извършените доставки в регистър за вътреобщностните доставки на нови превозни средства. Видях, че се съставят според приложение 22. В електронните услуги предлагани от НАП не видях да има такава възможност. Как се подава този регистър, онлайн може ли?Отговори

 • Здравейте,

  Както сте описали във въпроса Ви съгласно Чл. 113 Ал. (13) от ППЗДДС Регистрираните лица, които са извършили през календарното тримесечие вътреобщностни доставки на нови превозни средства, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица в други държави членки, отразяват извършените през календарното тримесечие доставки в регистър за вътреобщностните доставки на нови превозни средства.
  За да отговоря на въпроса Ви ще цитирам и ал. 14 Лицата предоставят информация от регистъра по ал. 13 на магнитен или оптичен носител до 14-о число на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се отнася.
  От тази алинея разбирам, че регистърът трябва да се предостави в съответната териториална дирекция на НАП на магнитен или оптичен носител.

  Поздрави,
  Наталия Божанова
 • Благодаря за отговора! А как точно се създава това приложение ( пар.22 от ППЗДДС) ?
  В програмката на НАП за ДДС не видях да има такава възможност.
 • Здравейте,

  Приложението се създава от Вас, като се ръководите спрямо изискванията посочени в приложение 22 към чл 113 ал 15 от същия закон.

  Поздрави,
  Наталия Божанова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->