Петър Иванов Петър Иванов програмист

Прекратяване на трудов договор поради забавена заплатаЗдравейте на всички.
Следния текст от КТ (чл. 327) гласи: "Съгласно чл. 327, ал.1, т.2 от КТ работникът или служителят има право да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по Кодекса на труда."

Малко по-надолу прочетох:
3. Работодателят да е забавил изплащането. Кодексът на труда не определя срок на забавянето. Поради това, достатъчно е плащането да не е извършено на датата, на която е трябвало то да бъде извършено. Не се изисква виновно поведение на работодателя. Достатъчно е обективно да е налице закъснение на плащането.

5. Неизплащането да не се дължи на това, че работникът или служителят не се е явил да получи трудовото си възнаграждение или обезщетението.

На базата на това. въпросите ми са следните:
1) В моят трудов договор е упоменато че изплащането се извършва "До 25 число". До този момент (днес сме 25.04 събота) не съм получил заплата. Това може ли, да се тълкува като забавяне и в понеделник мога ли да си попълня молбата за напускане на базата на този член?

2) Това, че днес е 25.04 (събота) и е неработен ден означава ли, че работодателят ми има право, да ми плати в понеделник (сиреч 27.04) и това НЕ се тълкува като забавяне?

3) Ако имам пълното право, да напусна в понеделник заради забавяне на работна заплата, какви документи трябва да подготвя?Отговори

  • След като в трудовия договор е записано, че работната заплата се изплаща до 25-то число, това означава, че тя се изплаща в периода от 1-во до 25-то число на месеца, но задължително последния ден за изплащане е 25-то число. Когато 25-то число е неработен ден се счита, че последния ден за изплащане на заплата е в понеделник и това не се счита за забавяне.

    На основание чл.327 от КТ имате право да напуснете без да дължите предизвестие ако вашият работодател забави изплащането на трудовото ви възнаграждение. За целта е нужно писмено да го уведомите за това ваше решение като цитирате основанието на база на което искате да прекратите трудовия си договор и от коя дата да се счита прекратяването.

    Анелия Петрова
  • Много съм Ви благодарен!.
    Лек и ползотворен ден :)
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->