Георги Бациев Георги Бациев Потребител

Изчисляване на осигуровкиВърху какъв осигурителен доход се дължат осигурителни вноски от осигурителя за работниците и служителите в ООД, когато за месеца не е начислено и не е изплатено трудово възнаграждение?Отговори

  • Здравейте,

    Съгласно чл. 6 ал. 3 от КСО:
    "(3) Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход - минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход."

    Поздрави,
    Наталия Божанова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->