Iva Georgieva Iva Georgieva Потребител

Попълване на декларация по чл.50 за СОЛЗдравейте
Лице, което работи на трудов договор и е СОЛ в собственото си ЕООД, се осигурява върху сумата 420 лв. на месец, като тази сума му е и доход от ЕООД-то. Подавана е Декларация 1 и Декларация 6 /само за ДДФЛ/ всеки месец.

Как ще попълни Декларация по чл 50? И двата дохода ли ще са му от трудови взаимоотношения или ще се попълва Приложение 1 и Приложение 3? Каква служебна бележка ще му се издаде от ЕООД-то за получения доход?Отговори

  • Здравейте,

    И двата дохода са от трудови и приравнени към трудовите правоотношения доходи. Следователно трябва да се издадат служебна бел. По чл. 45 ал.1 и ал. 2 т.4 от ЗДДФЛ за дохода по трудов договор с код 101, и служебна бел. По чл. 45 ал.2 т. 1,2,3 за изплатения доход от ЕООД –то за положен личен труд с код 102. В ГДД се попълва приложение 1 с дохода от двете служебни бележки по съответните кодове и също така се попълва и справка за окончателният размер на осигурителният доход като там се попълва колона 3 дохода от трудов договор, колона 4 избран осигурителен доход и колона 5.2 – доход за получен личен труд

    Поздрави,
    Васил Байнашев
  • Благодаря за изчерпателния отговор !!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->