Anna Veleva Anna Veleva Потребител

Попълване на декларация по чл. 55Ако за първо тримесечие е начислен данък дивидент 5000 лв. и в рамките на тримесечието частично е платена сумата 1000 лв., в декларацията по чл. 55 коя сума се посочва като дължима 5 000 лв. или 4 000 лв.?Отговори

  • Здравейте,
    Момента на изплащането на данък дивидент е без значение , тъй като съгласно чл.65 ал.(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 2 се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент.
    С декларация по чл.55 вие декларирате дължимостта на данъка. Върху неплатената сума ще текат лихви след 30.04.20..г

    Поздрави В.Дадова
  • Благодаря за отговора!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->