Светланаа Миланова Светланаа Миланова Студент

Молба за напускане без предизвестиеЗдравейте,
мой близък изяви желание за напускане в писмена форма - молба и устно заяви на работодателя си, че няма намерение да спази предизвестие, след което последва бурна реакция от страна на работодателя, (който отказа лична среща със служителя си и всичко се случи по телефона). Работодателят заяви, че няма да позволи това да се случи и ще трябва да си изработи предизвестието.

Служителят попита какво ще се случи с полагаемият му отпуск, които не е използвал, (служителят работи за въпросната фирма от 1 година и 2 месеца и е преназначаван на различни длъжности по взаимно съгласие), след което отново следва бурна реакция на висок тон с отговор "нали знаеш, че в наща фирма няма отпуск, не ви се полага".

Разбира се нещата стоят по друг начин в трудовия му договор. По какъв начин законно да постъпи служителят, тъй като няма желание да спазва предизвестието и как да си потърси правата за неизползваният отпуск?Отговори

  • Работникът дължи предизвестие при прекратяване на трудов договор по инициатива на работника на основание чл.326 от КТ. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. Съгласно чл.220 от КТ страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. Т.е работникът може да не изработи предизвестието, което дължи, но в този случай той дължи обезщетение на работодателя за толкова дни, с колкото не е спазил предизвестието.

    При прекратяване на трудовия договор, ако работника има неизползвани дни платен годишен отпуск, работодателя е длъжен да начисли в последната ведомост за заплати обезщетение за неизползваните дни платен отпуск. Също така полагащото се обезщетение за неизползван платен отпуск трябва да бъде записано в заповедта за прекратяване на трудовия договор.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->