Лора Петрова Лора Петрова Потребител

Разходи за храна на пресоналЗдравейте,
в ресторант се осигурява храна в натура на персонала, който е на смяна - съответно обяд, вечеря или и двете за деня.

Как следва да се третира този разход?
- като разход, съгласно някаква разпоредба (ако има такава), коята да е приложима за храната на служители в ресторанти (моля да я цитирате)
- социален разход
- предсавителен разход.

При положение, че дружеството осигуорява този вид храна, то възможно ли е успоредно с това да раздава и ваучери за храна до 60лв месечно, които не са облагаеми?Отговори

 • Здравейте,

  Храната може да се третира като социален разход стига да е достъпна за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол (допълнителни разпоредби ЗКПО параграф 1, т. 34), както и наетите лица да не заплащат за предоставената храна (пак там). Върху този разход се начислява данък ( 10%), като данъчната основа се определя като от направените разходи в натура се приспаднат приходите свързани с тези разходи за календарната година (чл. 212 ЗКПО).
  Законът мълчи по отношение на размера на социалните разходи и няма ограничение, което да ви спира да раздавате и ваучери. Условията за данъчно облекчение при тези ваучери са по-строги:
  1.договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне на ваучерите е не по-малко от средномесечното договорено основно възнаграждение на лицето за предходните три месеца;
  2.данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на предоставяне на ваучерите;
  3.ваучерите са предоставени на данъчно задълженото лице от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите въз основа на конкурс; (чл. 209 ал. 1 ЗКПО).

  Поздрави,
  Кирил Сотиров
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->