Ивайла Янакиева Ивайла Янакиева Потребител

Валидност на клауза по трудов договорЗдравейте,
Преди няколко месеца започнах работа в една IT компания, която има за цел да задържи кадрите си за известен период от време с една определена клауза в трудовия договор гласяща "Служителят се задължава да работи в ... в продължение на 18 месеца от датата на подписване на трудовия договор". Малко по надолу в самия ТД има клауза, гласяща, че при прекратяване на договора по инициатива на служителя и преди изтичане на посечения срок, служителят се задължава да изплати последните 5 брутни трудови възнаграждения.

Бих искал да попитам дали посочената клауза е валидна по силата на Кодекса на труда и дали има варианти за предсрочно прекратяване на договора без изплащане на посоченото задължение. Чух за вариант, в който ако лице е студент в редовна форма на обучение, има право да прекратява всякакви подобни договори, без например да да си пуска предизвестие или без да изпълнява някои от клаузите по договора.Отговори

 • Здравейте,

  след като се запознах с изложения казус мога да изкажа следното становище:

  1. На основание чл. 326, ал. 1 от КТ, Вие имате право да прекратите трудовия си договор като отправите писмено предизвестие до Вашия работодател. Ал. 2 на същия член гласи, че срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.
  2. На основание чл. 220, ал. 1 от КТ страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие /в случая Вие/, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието /ако срокът е три месеца дължите три брутни заплати/. Съгласно ал. 2 от чл. 220, страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение /Вашия работодател/, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестие.

  По отношение на препрекаратяването без предизвестие при студенти /чл. 327, ал. 1, т.6 от КТ/ може да се възползвате в случай, че сега записвате или се прехвърляте от задочна или дистанционна форма на обучение в редовна.

  Все пак, това е лично становище, поради което Ви препоръчвам и консултация с юрист.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->