Krasimir Kostov Krasimir Kostov Потребител

Изплащане на болнични листове след пенсиониранеПо ЗМВР на 15.04.2015 г. навърших 60 години и ми бяха прекратени служебните правоотношения. Малко преди това /на 11.03.2015 г./ получих масивен инфаркт. Правилно ли са ми прекратени служебните правоотношения и до кога ще ми се изплащат болнични листове и от кого?Отговори

 • Здравейте,

  От изложената фактическа обстановка не става ясно какво е основанието за прекратяване на служебните ви правоотношения.
  По отношение на болничните листове - издадените ви след прекратяването болнични листове е необходимо да представите на последния си работодател, който да ги представи в НОИ.
  Когато временната неработоспособност е поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест и е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, определено съгласно нормативен акт. Изплатените парични обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия или им е изплатено обезщетение за оставане без работа.
  В случай че временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочни трудови и служебни правоотношения, договори за военна служба и договори за управление и контрол на търговски дружества, паричното обезщетение се изплаща за не повече от 30 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите. Ако временната неработоспособност е поради трудова злополука или професионална болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->