Цанко Цанков Цанко Цанков инженер

Поведение при прекратяване на трудов договорЗдравейте,
От две години и половина работя при настоящия си работодател. Поради изключително нередовното плащане на месечното ми възнаграждение и множеството нередности от негова страна (като например неполучаване на фишове за заплата, системно неплащане на заплата и др.) взех решение да напусна работа. Разбрахме се с него да пусна молба по взаимно съгласие.

Подал съм молбата за напускане по взаимно съгласие (чл.325 т. 1 от КТ), като същата има силата на едномесечно писмено предизвестие по чл.326, ал.1 от КТ на 01.04.2015 г.

Официално трябва да бъда освободен от работа на 04.05.2015 г. Tъй като половината от заплатата си получавам по банка (официална част) а другата половина на ръка (неофициална част), към настоящия момент работодателят ми дължи 2 официални заплати и 3 неофициални заплати. От опита си с въпросния работодател знам, че ще имам големи трудности с получаването на дължимите заплати. При мен все още са служебния лаптоп и телефон (с блокирани повиквания), които той поиска да му върна. Аз се съгласих да ги върна само след като ми плати дължимите суми (официални заплати + неофициални ). След като му казах, че ще задържа тези ценности докато не плати, той ме заплаши с дисциплинарно уволнение и след това ми е изпратил покана да дам писмени обяснения по негови обвинения, която все още не съм получил. Част от обвиненията са за закъснение за работа и неявяване на работа. Работното ми място е извън пределите на София-много отдалечено. Намира се на Автомагистрала „Тракия” , като е нужно да се шофира до село Лозен. Градски транспорт не достига до там. Никога не ми е бил осигурен служебен автомобил или е имало организиран транспорт. Поради тези обективни причини, въпреки моето желание, просто не мога да достигна до там. Преди време съм използвал личния си автомобил, но престанах след като системно не ми бяха възстановявани дори и разходите за гориво.Въпросът ми е:
Какви действия да предприема, за да получа дължимите ми заплати и по възможност да избегна дисциплинарно уволнение?

Тъй като ми остават още само 9 работни дни, мога ли да забавя получаването на поканата и да дам писмените обяснения в последния ми работен ден, така че ако той ми наложи мярката „дисциплинарно уволнение” с мотивирана заповед това да стане след като вече съм освободен от работа по силата на едномесечното предизвестие?Отговори

 • Здравейте,

  В случай на системно забавяне на изплащането, на уговорената в трудовия договор заплата, имате възможност да прекратите трудовия си договор без предизвестие по реда на чл. 327, ал.1, т.2 от Кодекса на труда.
  Трябва да имате предвид, че за забавяне се има предвид дори и един ден след договореното време за плащане в трудовия договор.

  Поздрави,
 • През месец Март съм работил нормално. От 01.04 ми тече предизвестието.Дължима ли ми е заплатата за март и нарушение ли е ако не ми я плати до края на месец април(както е по трудовия ми договор) ? Мога ли да прекратя трудовия договор без предизвестие по реда на чл. 327, ал.1, т.2 от Кодекса на труда ако забавянето на заплащането се касае за период преди няколко месеца а не конкретно за последния?
 • Няма значение, за кой точно месец е възнаграждението, стига то да не е изплатено към момента на подаване на заявлението за прекратяване на договора по реда на чл. 327, ал.1, т.2 от КТ. В случай, че възнагражденията за предходни месеци са били забавяни, но към днешна дата са изплатени в пълен размер, то няма да е налице предпоставката (забавено възнаграждение) към днешна дата.
  Необходимо е да проверите, каква е точната дата на изплащане на възнагражденията, уговорена в трудовия ви договор. В случай, че за предходните месеци възнаграждението ви е изплатено в пълен размер, макар и със закъснение, можете да се възползвате от чл. 327, ал.1, т.2 от КТ само при условие, че ви бъде забавено изплащането на последното заработено трудово възнаграждение - във вашия случай за Март.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->