Мирослав Димов Мирослав Димов Потребител

Двойно заплащани имуществени данъциЗдравейте!
Между 1950 и 1960 г., мой прароднина купува част от имот. 10 години по-късно, други роднини (семейство) откупуват от първия собственик и останалата част. Години по-късно, въпросният прароднина прехвърля своята част на внука си.

Тази година (2015 г.), стана ясно, че ПОНЕ през последните 20-25 години и семейството, и внука заплащат имотните данъци в размер, отговарящ на стойността за целия парцел (780 квадрата), а не поделената помежду им (по 390). Това е потвърдено и от експерт от местната кадастрална служба. Вероятно, едва сега, това ще бъде коригирано.

Въпросът ми е, дали има юридическо основание и процедурна организация за възстановяване на надплатени суми по грешно изчислени данъци и ако да, то какъв е давностният период при такива случаи? Силно се съмнявам това да е прецедент. И ако няма законова уредба по този казус, има ли как това да се докаже и да бъдат овъзмездени потърпевшите страни?Отговори

 • Здравейте,
  Съществува процедура за възстановяване на недължимо платени данъци и тя се съдържа в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
  Съгласно чл. 129 от ДОПК възстановяването може да се извършва по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето. Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване.
  С други думи, платените суми за данъци от преди повече от 5 години за погасени по давност, можете да претендирате надплатените данъци само за последните 5 години.
  След постъпване на искането може да се възложи извършването на ревизия или проверка. Актът за възстановяване се издава в 30-дневен срок от постъпване на искането в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->