Даниела Петкова Даниела Петкова Потребител

Продажба на ДМА на загубаЗдравейте,
Актив е закупен на стойност 8400 лв. Фирмата е регистрирана по ДДС и е ползвала правото на данъчен кредит за конкретния актив. До момента начислената амортизация е 2300 лв. Фирмата прекратява дейност и има възможност да продаде употребявания актив за 2000 лв. на фирмата, от която е закупен.

Върху каква сума следва да се начисли ДДС - балансова или продажна?Отговори

  • Здравейте,
    Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон.
    Поради това данъчната основа е продажната цена, увеличена с всички други данъци и такси, когато такива са дължими за доставката (чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗДДС).
    Поздрави,
    Йордан Костов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->