венциела василева венциела василева Потребител

Право на обещетение при прекратяване на трудов договор след майчинствоЗдравейте!
В момента съм по майчинство втора година. Рабитя на бензиностанция и управителите се сменят, но аз оставам към фирмата на стария управител. След като ми изтече майчинсвото договорът ми ще бъде прекратен. След като говорих с шефката, тя ми каза че няма да ми плати нито обещетение, нито полагащия ми се отпуск за изминалите две години. Има ли това право?Отговори

 • Здравей,

  Здравейте,
  Можете да подадете жалба в Инспекцията по труда за неспазване на трудовото законодателство, тъй като работодателят Ви не може да Ви уволни без разрешение на тази институция, защото Вие сте под закрила на чл.333 ал. 1 т.1 от КТ.
  Съгласно чл. 222. (1) от КТ: при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. Имате право на пълно изплащане на дължимото възнаграждение за срока на предизвестието, заедно със законната лихва. За да Ви бъде изплатено, следва да подадете декларация, че не сте започнали работа на друго място след изтичане на 1 месец от уволнението.
  Работодателят Ви дължи обезщетение и по чл.224 от КТ за неизползвания платен годишен отпуск за текущата година, пропорционално на времето, което се зачита за трудов стаж, както и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176 от КТ, правото за който не е погасено по давност.
  Работодателят е длъжен да издаде Заповед за прекратяването на трудовия договор, където да посочи начислените, но неизплатени суми по работни заплати и обезщетенията. Ако те не са описани, подписвайки Заповедта, напишете своите възражения (не са записани дължимите вънаграждения, обезщетения и т.н.).
  Ако работодателят не Ви заплати дължимите трудови възнаграждения и обезщетения ще се наложи да търсите същите по съдебен ред. Трябва предварително да се сдобиете с Извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения, като за целта подадете молба до работодателя ако той откаже да Ви издаде Извлечение, може отново да подадете Жалба до Инспекцията по труда, тъй като, съгласно чл.128, т.3 от КТ работодателят е длъжен при поискване от Ваша страна да Ви издаде такова Извлечение и носи административно-наказателна отговорност при неизпълнение на задълженията си.
  За съдействие можете да се обърнете към колегите от юридическия отдел.
  sofia@legalex.bg
  Поздрави Валя Дадова
 • Благодаря за информацията!!!
 • Благодаря за информацията!!!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->