Диляна Ангелова Диляна Ангелова счетоводител

Продажба на УПИ и земеделски имот на загубаЗдравейте,
Предстои ни сключване на две сделки за покупко-продажби. Едната сделка касае УПИ, а другата - неурегурилан поземлен имот. Въпросите са ми следните:

1/ Сделката за парцела, който е УПИ ще бъде с начислено ДДС. Данъчната основа, обаче, върху която следва да се начисли това ДДС съгласно чл.27 от ЗДДС според мен трябва да бъде продажната цена, макар и по-ниска от цената на придобиване на имота. Права ли съм или следва за данъчна основа да се вземе по-високата от двета цени - продажната цена и цена на придобиване?

2/ Трябва ли за гореспоменатата покупко-продажба да се прави корекция на данъчния кредит, съгласно изискванията на чл.79 от ЗДДС?

3/ При така протекла сделка с реализирана загуба от продажбата, как това ще се отрази на крайния данъчен финансов резултат, съгласно разпоредбите на ЗКПО?

4/ Втората сделка, при която обект на продажба е неурегулиран поземлен имот е освободена сделка, съгласно ЗДДС, но трябва ли да се прави регулация на загубата, формирана от покупко-продажбата?Отговори

 • Здравейте,
  1/ Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон.
  Поради това данъчната основа е продажната цена, увеличена с всички други данъци и такси, когато такива са дължими за доставката (чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗДДС).
  2/ Корекция на данъчния кредит следва да се направи само по отношение на облагаемата доставка (на УПИ), и то само ако при придобиването на имота от Вас е приспаднат данъчен кредит.
  3/ При реализирана загуба следва да се коригира и данъчния резултат за съответната година.
  4/ Моля да уточните какво имате предвид под "регулация на цената, формирана при покупко-продажбата".

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->