Калинка Василева Калинка Василева Потребител

Декларация за регистрация на СОЛРегистриран в ТР като управител и съдружник в "А" ООД и "В" ООД се осигурява като СОЛ на 420лв в "А" ООД, а във "В" ООД е подадена само ОКД5 /през 2012г./ за започване на дейност. Сега лицето желае да плаща осигуровките си през "В" ООД, а в "А" ООД да продължи да упражнява ръководната си дейност, но без да внася от там осигуровки.

За целта трябва ли да се подават нови ОКД5 и как трябва да бъдат попълнени, защото в новите бланки няма изрично къде да се покаже от кой булстат ще се внасят осигуровките? Ако това лице е съдружник и управител и в други ООД, трябва ли във всяко от тях да подава ОКД5 при условие, че се осигурява във "А" ООД?Отговори

  • Здравейте,

    Декларацията за започване или прекъсване на дейността се подава само за дружествата, чрез булстат на които лицето ще се започне да се осигурява или съответно ще престане да се осигурява.
    Във вашия случай трябва да се подаде декларация за прекъсване на осигуряването от А ООД и да се подаде нова декларация за започване на осигуряването от Б ООД. Двете декларации могат да бъдат подадени в един и същи ден. Единственото, което ще се промени в този случай е булстат на дружеството, чрез което лицето ще се самоосигурява.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->