Анелия Великова Анелия Великова ЕТ Рени Бакалска Специалист продажби

Предизвестие за прекратяване договори за наемиЗдравейте,


работя в търговско дружество, което отдава магазини и търговски маси под наем. С една и съща фирма клиент имаме сключени 1 договор за наем за магазин и 3 договора за наем на площи. Всички договори са сключени на една и съща дата и имат аналогично съдържание и срокове. Към момента имат просрочени задължения и подготвихме едно общо Предизвестие за прекратяване със следното съдържание, цитирам:

До фирма "Х"
П Р Е Д И З В Е С Т И Е

Уважаеми Г-н .....,
Във връзка със сключени между нас договори за наем № 908 - за търговски обект 8-07 и №№ 13370.04; 13371.04; 13372.04 - за търговски маси, находящи се на ...... гр...., Ви информираме, че от м.Януари 2015 г. до настоящият момент имате задължения към дружеството в размер на 4 500 лв. общо.

В случай, че до 20.04.2015 г. не изплатите задълженията си, на основание р-л VІІ, т.11.2 от договорите за наем, считайте настоящото за предизвестие за прекратяване на цитираните договори.

Настоятелно Ви молим, след тази дата доброволно да освободите обектите и прададете владението им на упълномощено от дружеството лице.

За сумата, която дължите към дружество ще бъде образувано изпълнително дело.

Приложение: Справка за задълженията по фактури към дата 09.04.2015г."

Има ли проблем в едно общо предизвестие да бъде написано всичко, както съм го подготвила, или трябва за всеки договор да пиша отделно предизвестие за прекратяване? В случай, че е в едно предизвестие има ли потенциален риск в бъдеще, ако се стигне до съд?Отговори

 • Здравейте,
  Няма проблем в една покана да напишете всички суми за всички договори за наем наведнъж.
  Законът не изисква да се изпращат отделни покани.
  Все пак е хубаво в поканата да напишете, че каните наемателя да плати сумите в посочения от Вас срок, защото в момента поканата има само уведомителен характер по отношение на неплатените наеми.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря за отговора Ви Г-н Костов.
  Но написаното по горе е ПРЕДИЗВЕСТИЕ, и има посочен срок 20.04., в който се казва, че в случай, че не платят на основание ....ще бъдат прекратени договорите.
  При така написанато горе предизвестие, считате ли, че няма да има проблем в съда при завеждане на дело?

  Благодаря предварително.
 • Здравейте,
  Трябва да разграничавате поканата за плащане на сумите от предизвестието за прекратяване на договора. Дори и при прекратен договор е хубаво да поканите изрично наемателя да заплати неплатените наеми, а в горния текст липсва изрична покана за плащане.
  Не е фатално обаче и ако не променяте текста на поканата, защото наемателят има фиксиран срок за плащане и не е нужно да бъде канен отново да плаща.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->