Антоанета Джумеркова Антоанета Джумеркова инженер конструктор

напускане поради неизплатени заплатиКак да процедирам при положение, че не са ми изплатени труд възнаграждения за повече от 6 месецa? Решила съм да напускам по чл. 327, но някои неща не са ми ясни:

1. В два екземпляра трябва да направя заявлението, нали? (съотв с вх №, но трябва ли да има дата на връчване тогава и от кого да бъде подписано?)
2. Трудовата книжка до колко дни трябва да ми бъде приключена?
3. За да си получа дължимите трудови възнаграждения и обещетение трябва дело в съда ли да заведа? Това ли е единствения начин или примерно може да се сключи някакво споразумение с работодателя за изплащане (нотариално заверено)?
4. Ако по време на чакането да ми се изплати дължимото (независимо със съд или без) фирмата обяви фалит, ще си получа ли дължимото?Отговори

  • Предизвестието за прекратяване на трудовия договор на основание чл.327, ал.1, т.2 от КТ трябва да бъде написано от вас. При прекратяване на договора поради неизплащане на трудови възнаграждения работникът не дължи предизвестие на своя работодател. В предизвестието трябва да посочите причината поради която напускате и датата, от която искате да бъде прекратен трудовия договор. Препоръчително е да го напишете в два екземпляра, за може и на вашия екземпляр да бъде поставен входящ номер и дата от фирмата. Датата на връчване на предизвестието е датата, на която го предоставите на фирмата. Това трябва да е датата, която е поставена до входящия номер.

    Трудовата книжка се оформя и се връчва на работника в деня на прекратяване на трудовия договор. Съгласно чл. 350, ал.1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя. В противен случай работодателя носи отговорност на основание чл.226 от КТ.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->