Надя Костадинова Надя Костадинова Зп Потребител

Деклариране на доход от продажба на недвижими имоти в декларация чл.50Две физически лица са регистрирани по ДДС. Сега следва подаване на декл. чл.50 за 2014 г. за доход от продажба на недвижими имоти. Кои суми би трябвало да декларирам като доход?

Първо лице и последователност на три продажби:
- придобит имот през 2011 г., продаден през 07/2014 г.
- прдобит през 2005 г. продаден 09/2014 г.
- придобит през 1997 /за 3 000 342,00 лв-деноминирани/-продаден през 11/2014 г. за 600 100,00 лв.

Второ лице и последователност на четири продажби:
- придобит имот през 2011 г., продаден през 07/2014 г.
- придобит през 2010 г.продаден през 07/2014 г. /но има и допълнително плащане за подобрение на обекта от страна на физ.лице -трябва ли с тази сума да се увеличи стойността на нот.акт./
- прдобит през 2005 г., продаден 09/2014 г.
- придобит 2012 г., продаден 12/2014 г.Отговори

 • Здравейте,
  Съглансо чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ не са облагаеми:
  1. доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
  а) един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
  б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.

  За първото физическо лице облагаеми са доходите единствено от продажбата на първия имот, придобит през 2011 г., като доходът представлява разликата в цената между покупната и продажната цена.

  За второто физическо лице облагаеми са доходите от продажбата на първия имот /придобит през 2011 г./, втория имот /придобит през 2010 г./ и четвъртия имот /придобит през 2012 г./.
  Необлагаеми са доходите от третия имот, тъй като е придобит през 2005 г., т.е. изминали са повече от 5 години.
  В случай, че първият или вторият имот са жилищни и доходът от продажбата им е по-малък в сравнение с дохода от имота от 2005 г., може да декларирате като необлагаем дохода от някой от тях двата, ако са изминали повече от 3 години между покупката и продажбата. Това важи за втория имот /придобит 2010 г./, но не е сигурно за първия имот /придобит на неизвестна дата през 2011 г./ - за него това правило ще важи, ако е придобит преди юли 2011 г. и ако е жилищен.
  Плащанията за подобренията не се включват в продажната цена и са без значение.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->