Божидар Божилов Божидар Божилов Потребител

Рекласифициране на инвестиционен имотЗдравейте,
Предприятие закупува имот (Сграда) за 1 000 000, който имот се завежда по сметка Сгради и започва да начислява амортизации. След известно време предприятието прекласифицира имота като инвестиционен, отписва амортизациите и го завежда по сметка Инвестиционни имоти на стойност 700 000 лв. В настоящия момент предприятието трябва да рекласифицира имота, да го отпише от Инвестиционни имоти и да го заведе в сметка Сгради. Сградата започва да се използва за собствени административни цели.

Какви счетоводни записвания трябва да вземе предприятието и какви предварителни изчисления трябва да направи съгласно МСС 40 Инвестиционни имоти и МСС 16 Имоти Машини и СъоръженияОтговори

  • Здравейте,

    Моля, преди да отговоря, да уточните кой метод за последваща оценка на ДМА ползвате - себестойностния модел или този на справедливата стойност?

    Мерси,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->