Даниела Кънева Даниела Кънева Потребител

Освобождаване от работа по чл.327, ал.1, т.2Здравейте,
Уволнена съм по чл.327, ал.1, т.2. Какво обещетение имам право да получа?Отговори

  • Прекратяването на трудов договор по чл. 327, ал.1, т.2 от Кодекса на труда означава, че работникът по негова инициатива прекратява трудовия договор без да дължи предизвестие когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване.

    Вие по ваше желание сте прекратили трудовия договор най-вероятно поради забавяне или неизплащане на трудовото възнаграждение, а не сте уволнена, както сте записали.

    Имате право да получите работна заплата за действително изработеното от вас време.

    Съгласно чл. 221, ал.1 от Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, ал. 1, т. 2 работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->