Mariana Kirova Mariana Kirova domakin

Прекратено допълнително споразуманиеС допълнително споразумение ми се възлага и допълнителна работа с увеличение на заплатата. След две седмичи работодателят отменя същото спорзумение, съответно аз не съм го подписала, на основание доклад на служител, който няма нищо общо с моята работа и не знае в какво се състои моята работа.

Мога ли да подам жалба в ИТ и на какво основание?Отговори

 • Здравейте,
  Трудовото правоотношение между работник и служител е двустранен договор, който може да бъде изменян единствено при съгласие на двете страни, изразено в писмена форма. Единствената хипотеза, в която работодателят може едностранно да измени трудовото правоотношение е при увеличение на уговореното между страните възнаграждение (чл. 118, ал. 3 от Кодекса на труда.). Тоест едностранно работодателят няма право да намалява уговореното между страните трудово възнаграждение.

  От въпроса Ви не се разбира ясно кое точно допълнително споразумение не сте подписала. Ако това е първото доп.споразумение, с което е увеличено възнаграждението Ви и са Ви вменени допълнителни задължения, то тогава не е възникнало реално изменение на възнаграждението Ви и работодателят не е в нарушение.

  Ако обаче не сте разписала второто доп.споразумение, което отменя първото, тогава сте постъпила правилно. В този случай едностранното намаление на трудовите възнаграждения от работодателя би представлявало нарушение на разпоредбите на Кодекса на труда и вие имате пълното право да търсите правата си.

  Съществуват няколко начина, по които бихте могли да се защитите:

  - да прекрати едностранно и без предизвестие трудовия договор на основание чл. 327, т. 3 от Кодекса на труда.

  - да подадете жалба до Инспекцията по труда за допуснатото нарушение и да поиска да бъде направена проверка на действията на работодателя;

  - да предявите иск пред съда за причинените Ви от работодателя щети поради едностранното намаляване на заплатата Ви;

  Желая Ви успех,
  Нина Стоева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->