Antonia Todorova Antonia Todorova счетоводител

Неприети декларации 1 и 6За месец февруари 2015 са подадени декларации 1 и 6, както следва:
- декларация 1 с редовни данни за самоосигуряващо се лице и
- декларация 6 с редовни данни само за ДОД с вид плащане код 8 с дата на изплащане/начисление 28.02.2015 (за лице назначено по трудов договор в месец Януари, което е и напуснало в същия месец).

В този случай системата на НАП ми връща протокол, в който декларация 1 е приета за самоосигуряващото се лице, а декларация 6 е отхвърлена като в протокола се посочва следната информация:

"Декларациите са отхвърлят поради нарушаване на изискванията за едновременно подаване на декларации обр.1 и обр.6"

Всъщност са подадени едновременно. Пробвах да подам декларация 6 отделно, като посочвам отметка, че нямам основание да подавам декларация 1, но и по този начин не приема декларация 6.Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно разпоредите на КСО и Наредба Н-8 работодателят е длъжен да внесе осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. Декларация Образец 6 се подава в срока за подаване на декларация Образец 1, т.е до 25 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, а при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението.
  Когато с Декларация 6 се подават данни само за дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ – срокът е от 1 до 25 число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частични плащания по чл. 42, ал.6 ЗДДФЛ.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Димона Стоянова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->