Асен Шопов Асен Шопов Потребител

Неплащане на заплатиМоят работодател не ми е платил заплата за: 05.2013г.; 03.04.05. и 06.2014г.; 01. и 02.2015г. Как да процидирам за да си получа заплатите?Отговори

  • Можете да подадете писмен сигнал до Инспекцията по труда. Това е институцията, която трябва да защитава правата на страните по трудовия договор и е длъжна да направи проверка и да предприеме действия по всяка подадена жалба. Също така можете да се обърнете към адвокат и да търсите правата си по съдебен път.

    Съгласно чл. 327, ал.2 от Кодекса на труда работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->