Анелия Атанасова Анелия Атанасова Потребител

Внос на стоки от ТурцияЗдравейте, имам следния казус!
Предприятие майка в Турция, внася стоки в България за дъщерното си предприятие в град Варна. Дъщерното предприятие има сключен договор с фирма превозвач, която извършва транспортирането на стоките. Въпроса ми е тези транспортни разходи ще се включат ли в Митническата облагаема стойност? Дали фактурата от фирмата превозвач трябва да е с ДДС? И какво ще се отрази в дневника за покупките?Отговори

 • Здравейте,

  митническата стойност на доставката следва да включва стойността на стоката, посочена във фактурата на доставчика, и разходите за превоза и застраховката й до митническата ни граница. Като “първо местоназначение” на внасяната стока в случая следва да се приеме мястото на нейното разтоварване и в данъчната основа за определяне на дължимия ДДС за вноса следва да се включи стойността на превозната услуга до това местоназначение. Ако вносителят не посочи в митническата си декларация разходите за превоза и застраховката, няма основание към доставките на превозната и застрахователната услуги да се приложи нулева данъчна ставка.
  По отношение на отразяването в дневник покупки, то съществуват няколко варианта:
  Ако стоките със стоките ще се извършват доставки без право на данъчен кредит, то трябва да се отразят в колона 9 в дневник покупки. Съответно в колона 10 - с право на пълен данъчен кредит или колона 12 - с право на частичен данъчен кредит.

  Поздрави,
  Д.Стойкова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->