Силвия Петрова Силвия Петрова Потребител

Освобождаване по чл.326, ал.1Здравейте,
Работя на основен трудов договор към МБАЛ от 18 години, като мед. сестра. Имаме забавяне на заплатите, което започна от месец октомври (2014 год., до този момент). На 28.02.2015 год. пуснах предизвестие за напускане по взаимно съгласие (по договор предизвестието е 2 месеца). Знам, че можех да пусна и по чл.327 (за неизплащане/забавяне на заплата, по вина на работодателя), но не го направих. Сега (от 01.04.2015 год), ме освобождават по чл.326, ал.1 (така беше записано на "Обходния лист").

Имам въпроси:
1. Ще ми бъдат ли изплатени 2 заплати (изработени от мен, за месец февруари и март)?
2. Ще ми бъде ли изплатен стар отпуск (около 51 дни)?
3. Дължа ли аз обезщетение на работодателя (срокът на предизвестието по договор е 2 месеца)?Отговори

 • Здравейте!

  След като Вие сте подали молба за прекратяване на трудовия Ви договор по взаимно съгласие вашият работодател е длъжен да вземе отношение по нея и да Ви уведоми в 7-дневен срок от получаването на молбата за неговото решение. Ако не направи това се смята, че предложението не е прието. Поради тази причина прекратяването на договора е по чл.326, ал.1 - прекратяване на трудовия договор от работника с предизвестие, като работника отправи писмено предизвестие до работодателя.

  След като ще бъдете освободена от работа от 01.04.2015 г. и ако през месеците Февруари и Март сте работили, то Вие имате право да получите работна заплата за действително отработеното от Вас време.

  Съгласно чл.224, ал.1 от Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение работникът има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност.

  Ако срокът на предизвестие в подписания от Вас трудов договор е 2 месеца, отправили сте предизвестие на 28.02.2015 г. и датата на прекратяване на договора е 01.04.2015 г., то Вие не дължите обезщетение на работодателя, защото сте спазили двумесечния срок на предизвестяване.

  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->