Krasimira Petrova Krasimira Petrova Потребител

Гориво за управленски целиЗдравейте!
Фирма има няколко служебни автомобила, използващи различно гориво. Управителят може ли да използва два от тях за управленски нужди, представяйки фактури и за бензин и за дизел? Тези два автомобила се използват и за дейността на фирмата.

За фактурите на управителя не се ползва ДДС и се плаща 10% данък.Отговори

 • Здравейте,
  от гледна точка на ЗКПО - няма проблем да използва 2 автомобила за управленски нужди - но се дължи данък върху разходите по реда на чл. 215:
  Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност, са начислените през календарната година разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, намалени с начислените приходи от застрахователни обезщетения, свързани с превозното средство, до размера на извършените разходи за ремонт, за които се отнася обезщетението.
  Когато с превозни средства се извършва едновременно дейност по занятие и управленска дейност, при определяне на данъчната основа:
  1. разходите за експлоатация се отнасят към управленската дейност на база на изминатите за тази дейност километри през календарната година;
  2. разходите за поддръжка и ремонт се отнасят към управленската дейност на база на изминатите за тази дейност километри към общите изминати километри от съответното превозно средство за календарната година.
  От гледна точка на ЗДДС - имате право да приспадате данъчен кредит, ако автомобилът не е лек по смисъла на този закон и разходите са документално обосновани - с данъчен документ.
  Поздрави,
  Венцислав Колев


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->