Галина Атанасова Галина Атанасова Потребител

Искане за изплаюане на заплата по банкаВъв фирмата постъпи заявление от служител, че желае заплатата да му бъде превеждана по разплащателна сметка в избрана от него банка. Задължени ли сме да удовлетворим желанието му? По принцип плащаме заплатите в брой.

Ако плащаме по банка и един служител поиска плащане в брой, имам ли основание да откажа?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 270, ал. 3 от Кодекса на труда трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя - на негови близки.
  По писмено искане на работника или служителя обаче трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка.
  Това означава, че сте длъжни да превеждате трудовото възнаграждение по посочена от него банкова сметка, ако той е поискал така.
  Принципът е, че трудовото възнаграждение се изплаща в брой (по ведомост), но по изключение, ако работникът изяви желание - се плаща по банков път.
  Работодателят не може да накара работниците си да получават трудовото си възнаграждение по банков път.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->