Интрейдинг ООД Интрейдинг ООД

Сумирано изчисляване на работното времеКогато графикът на сумирано изчисляване на работното време се направи без да има лицето извън нормата часове, защото разликата ще бъде поета от управителя на дружеството, трябва ли да се прави график за управителя и да се посочи в ДС, че той ще замества за часовете над нормата, тъй като той е на ненормиран работен ден?

Това се прави с цел да не се плаща извънреден труд.Отговори

  • Здравейте,

    Отработените часове по графика трябва да съвпадат с работното време на търговския обект. За разликата в часовете, през които няма на работа лице на трудов договор, трябва да посочите, че е работил управителя. Управителя независимо от начина по които се осигурява (договор за управление или самоосигуряващо се лице) няма работно време и може да работи през времето през което лицата на трудов договор не са на работа. Необходимо е това да бъде описано в правилника за вътрешен трудов ред.

    Поздрави,
    Васил Байнашев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->