valentina atanasova valentina atanasova Потребител

Деклариране на осигуровкиСамоосигуряващо се лице съм. През 2014г съм получила възнаграждение от 300лв. като физическо лице по граждански договор с друга фирма. Възнаграждението съм получила през м. май, но се отнася за извършена работа през м.03 и 04.2014г.

Въпросната сума с приспадане на необходимоприсъщите разходи съм посочила в колона 5.5 на таблици 1 и 2 от ГДД, чл.50, отнасящи се за доходи, получени за работа без трудови правоотношения. Не знам обаче за кой месец да бъде отнесена - в месеца на получаване т.е. м.май или в месеците когато е извършвана работата т.е. м. март и април.Отговори

  • Здравейте,

    В колона 5.5 се посочват изплатени доходи от работа по извънтрудово правоотношение, за месеците, за които се отнасят плащанията, т.е за месец май, като се посочва сумата намалена с признатите разходи за дейността.

    Поздрави,
    Наталия
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->