valentina atanasova valentina atanasova Потребител

Неразпределена печалба на ЕТФирма, която е ЕТ приключва финансовата година с печалба. В следващата година тази печалба е отнесена като неразпределена. През годината физическото лице, собственик на ЕТ, желае да вземе определена сума пари, налични по каса. Правилно ли е вземането на тези пари да се осчетоводи с контировка 122/501? Какъв документ е необходимо да се състави във връзка с вземането на тези парични средства от касата на ЕТ?Отговори

 • Здравейте,

  Разпределянето на дивиденти става след вземане на решение на общото събрание на дружестовото. Във вашият случай трябва да се издаде протокол, с който Е-то взема решение за разпределяне на дивидент. Самата статия, която е подходящо да използвате е:

  Д-т Неразпределена печалба от минали години
  К-т Задължение за съучастие

  За изплащането на дивидента е необходимо да съставите разходен касов ордер, в който да запишите в основанието, че се изплаща дивидент на собственика на ЕТ-то.

  Имайте в предвид, че дивидентът е облагаем доход по ЗДДФЛ и трябва да удържите и декларирате 5% данък от декларирания за разпределяне на дивидент. Този данък е за сметка на физическото лице, а не на ЕТ-то.

  Поздрави,
 • Едноличните търговци не разпределят дивидент и никакъв данък от 5 % не се удържа. Доходът на ЕТ под формата на печалба е обложен с 15 % данък по общия ред или с патентен данък.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->