Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.15.1. Приключвателни Операции по ДДС

Публикувано на: 18.01.2011

организация:

АЛФА ООД (ние)

ЕИК

123456789

МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР / СЧЕТОВОДНА СПРАВКА

основание за счетоводната операция

(в т.ч. обяснение, посочване на документ и/или друго приложимо)

Д-т

сметка

К-т

сметка

сума

1.

Приключвателни операции по ДДС

4532

4531

5 000

   

4532

4539

1 000

         
         
         

да се осчетоводи с дата:

съставил:

Георги Георгиев

подпис

31.01.2010

длъжност:

Главен Счетоводител


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: За месец януари 2010 год. е начислен 6 000 лв. ДДС върху продажбите и 5 000 лв. ДДС върху покупките, в резултата, на което предприятието трябва да внесе 1 000 лв. ДДС в бюджета (НАП). Извършват се съответните приключвателни операции за приспадане на платеното ДДС от полученото, за да се види остатъка за внасяне или възстановяване.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

- Справка-Декларация по ЗДДС за месец Януари 2010 год.;

- Счетоводна справка / мемориален ордер за направените приключвателни операции.

• Начин на осчетоводяване:

Осчетоводяваме в кореспонденция сметка Начислен ДДС върху продажбите и сметка Начислен ДДС върху покупките със стойността на ДДС върху покупките. (Тоест приспада се платеното с полученото ДДС, за да се види остатъка за внасяне.)

Отнасяме остатъка по дебита на сметка Начислен ДДС върху продажбите по кредита на сметка ДДС за внасяне.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

800

Приключвателни операции по ДДС

вид документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

4532

Начислен ДДС върху продажбите

5 000

4531

Начислен ДДС върху покупките

5 000

ОБЩО

5 000

ОБЩО

5 000


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

800

Приключвателни операции по ДДС

вид документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

4532

Начислен ДДС върху продажбите

1 000

4539

ДДС за внасяне

1 000

ОБЩО

1 000

ОБЩО

1 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

               
               
               

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

     

от инвестиционна дейност

     

от финансова дейност

     


Коментари

-->